บทที่ 9 โครงสร้างสตักเจอร์(Structure)

โครงสร้างสตรักเจอร์ (Structure)

สตรักเจอร์ เป็นวิธีการเก็บตัวแปรหลากชนิดให้อยู่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ทำให้สามารถแยกโปรแกรมออกเป็นหน่วย (Modular Programming) ซึ่งแก้ไขได้ง่ายเพราะสามารถแยกฟังก์ชันและตัวแปรออกเป็นหน่วยๆ ซึ่งก็เป็นประโยชน์ในการสร้างฐานข้อมูลด้วย

	การตั้งต้นสร้างสตรักเจอร์ สามารถทำได้หลายรูปแบบดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) การใช้ คำสั่ง struct สร้างตัวแปรชนิด student_a ผ่านตัวแปร student
struct student 
{ 
  char *first; 
  char *last; 
  char SSN[9]; 
  float gpa; 
  char **classes; 
}; 

struct student student_a; 

2) การใช้ คำสั่ง struct สร้างตัวแปรชนิด student_a โดยตรง
struct
{ 
  char *first; 
  char *last; 
  char SSN[10]; 
  float gpa; 
  char **classes; 
} student_a; 

3) การใช้ คำสั่ง typedef struct เพื่อสร้างตัวแปรชนิด student_a ผ่านตัวแปร student
typedef struct 
{ 
  char *first; 
  char *last; 
  char SSN[9]; 
  float gpa; 
  char **classes; 
} student; 

student student_a;

การกำหนดชนิดตัวแปร ทำได้โดยใช้คำสั่ง typedef ตามหลักการใช้งานดังนี้

typedef type name (typedef ชื่อของชนิดตัวแปร ชื่อที่ใช้เรียกชนิดตัวแปรจริง)

ตัวอย่าง:
typedef int INTEGER;
		INTEGER x; 	/* x คือตัวแปรตระกูล INTEGER */

		typedef char *STRING;
		STRING sarray[10]; 	
/* sarray คือตารางอาเรย์ ของ char* ซึ่งเทียบได้กับการประกาศว่า 
char *sarray[10] */

ในโครงสร้างตัวแปรที่อยู่ในรูป structure นั้นประกอบด้วยตัวแปรที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกับตารางอาเรย์ แม้จะไม่ใช้ตัวแปรประเภทเดียวกัน โดยจะแบ่งตัวแปรออกเป็น field โดยที่กลุ่มตัวแปรใน structure จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยใหญ่หน่วยเดียวกันดังที่แสดงในภาพที่ 8.1 ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ตารางอาเรย์และตัวแปร struct ที่มีตัวแปรที่เป็นตารางอาเรย์ จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 8.2

5542

 

การเรียกใช้งาน สตรักเจอร์

โดยปกติการสร้างสตรักเจอร์ ทำได้โดยใช้คำสั่ง typedef และ struct ซึ่งโครงสร้างภายในของสตรักเจอร์ จะประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ซึ่งแยกออกเป็น field ตัวแปรชนิดต่างๆ และในแต่ละ field จะมีการกำหนดพื้นที่หน่วยความจำ จนเพียงพอสำหรับแต่ละ field ดังตัวอย่างต่อไปนี้

typedef struct {
 Type1 FieldName1;
 Type2 FieldName2;
 Type3 FieldName3;
 /* as needed */
} VarName;

VarName คือชื่อชนิดตัวแปรสตรักเจอร์ทั้งหมด

	นี่คือตัวอย่างการประกาศใช้ตัวแปร struct ชนิด student_t เพื่อบันทึกข้อมูลนักเรียน พร้อมตัวอย่างการกำหนดตัวแปร ชนิด student_t ซึ่งสามารถทำได้อย่างตัวแปรทั่วไป เช่นเดียวกับ int float 

#define  MAX_LEN 12   /* Length of name */
typedef  struct {
  char   name[MAX_LEN];
  int	   id;
  float   gpa;
  char major[10];
} student_t;

student_t  s;
student_t stu1, stu2, stu3;

	การเข้าถึง ตัวแปร field ภายในตัวแปร struct ทำได้โดยการใช้ จุด (.)แล้วตามด้วยชื่อ field ดังตัวอย่างกรณีการเข้าถึงตัวแปร ชนิด DATE ที่จะแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้ และผลที่ได้จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 8.3

หลักการเข้าถึงตัวแปร struct: VarName.FieldName
typedef struct
{
 int month, day, year;
} DATE;

void main() {
 DATE d1;

 d1.month = 12;
 d1.day = 2;
 d1.year = 1970;
}

5543

 

เอาล่ะค่ะ ตอนนี้ ผู้อ่านก็คงจะพอเข้าใจการเขียนโปรแกรมภาษา C กันบ้างไม่มากก็น้อย แต่การรู้อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ก็คงต้องหัดเขียน หัดทำประกอบกันไปด้วย เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และเป็นการฝึกฝนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับท่านใดที่ทดลองเขียน และพบปัญหา ก็สามารถ e-mail เข้ามาคุยกันได้นะค่ะ ที่ e-mail: cephsmile@gmail.com สำหรับบทความนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ	 

www.vcharkarn.com/varticle/18065
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและแหล่งข้อมูลทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา

Creative Commons License
สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.
ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: