Category Archives: เทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับการสอน

การจัดการเรียนการสอน IS โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

สิ่งที่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้สอน……..

โปรแกรม ที่ควรนำมาใช้ในการเรียนรู้ สุดยอดด

07

 

รวบรวมจากการอบรมปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 4 ขอบคุณท่านวิทยากรจาก สสวท.ครับที่นำโปรแกรมดีๆ มีเผยแพร่

 

 

 

  1.  โปรแกรมสร้างแบบทดสอบออนไลน์ http://quizizz.com/ สร้างแบบทดสอบออนไลน์ เล่นเป็นทีม

 

01

 

2. สร้างแบบทดสอบออนไลน์ เล่นเป็นทีม https://quizlet.com/

 


06

 

3. บอร์ดออนไลน์ https://padlet.com/ สำหรับตั้งคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้

 

02

 

4. สตอรี่บอร์ดออนไลน์ http://www.storyboardthat.com/

03

5. สร้าง Info graphic  https://piktochart.com/

04

6. เว็บสำหรับการนำเสนอ https://nearpod.com/

05